ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2566

จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2566 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2566 —————————————– ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/ Facebook

Read more

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง (ประจำเดือนกุมภาพันธ์)

🚩วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น เพื่อร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ณ บริเวณชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

Read more

ขอประชาสัมพันธ์แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2566

📢ขอประชาสัมพันธ์‼️ 📚สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2566 💌โดยสามารถ Scan QR code หรือสืบค้นเข้าชมหนังสือใหม่ได้ที่: http://lib.kru.ac.th —————————————– 📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/ Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/

Read more

ร่วมตอบ “แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต” (ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2564-2565)

ขอความอนุเคราะห์ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2564-2565 ร่วมตอบ “แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต” โดยสามารถตอบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 พฤษภาคม 2566 –> เข้าสู่ระบบ : http://its.kru.ac.th/employ/ –> คู่มือการใช้งานระบบ : https://bit.ly/36GvODg –> ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา http://its.kru.ac.th/employ/search.php

Read more

ประกาศผล!! กิจกรรมประกวดคำขวัญ “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”

📣ประกาศผล❗️ ❗️ 👏 🚩กิจกรรมประกวดคำขวัญ “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” 🌳🌱 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 🥳โดยผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ 1️⃣ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 🤩 📍นางสาวสุจิตราภา บุญยายน 💐 2️⃣ รางวัลชนะเลิศ

Read more

โครงการ 5ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🚩วันที่ 27 มกราคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินโครงการ 5ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสละหนึ่งครั้ง ปีละ 4 ครั้ง แบ่งกลุ่มรับผิดชอบตามงานและชั้นของตนเอง ภายในสำนักวิทยริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 09.00-12.00 น.

Read more

อบรมการใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัล 4.0 และสร้างสื่อการเรียนการสอน

🚩เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัล 4.0 และสร้างสื่อการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 7 ชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 📸สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/11ocWuH1AvUJxtEKr9Y-Ne30KTxyG8Mjo 📜ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี

Read more

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ไม่จำกัดประเภท และเวลาออกกำลังกาย)

🚩วันที่ 20 มกราคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ไม่จำกัดประเภท และเวลาออกกำลังกาย) ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 (ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี) และการออกกำลังกายร่วมกันทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน เวลา

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำสื่อประกอบรายวิชาออนไลน์ เพื่อส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุง พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้กับบุคลากรสร้างสื่อประกอบรายวิชาออนไลน์

🚩เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำสื่อประกอบรายวิชาออนไลน์ เพื่อส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุง พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้กับบุคลากรสร้างสื่อประกอบรายวิชาออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 📸สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่:

Read more

เชิญชวนติดตามข่าวสารการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี “ก้าวไปด้วยกัน ไมตรี กีฬา มิตรภาพ ยั่งยืน”

📢ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน‼️ 📣ติดตามข่าวสารการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี “ก้าวไปด้วยกัน ไมตรี กีฬา มิตรภาพ ยั่งยืน” ⚽️🏀🏈⚾️🥎🎾🏐🏉🥏🏓🏸 ⛹️‍♀️จังหวัดกาญจนบุรีเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ปี 2566 🌐http://kanchanaburigames.com/intro/ ✅กีฬา​แห่งชาติ​ ครั้ง​48​ “กาญจ​นบุรีเกมส์” 🗓วันที่​ 14​ -​ 29​

Read more