ปีที่ 15 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม 2565

🚩จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 📰ปีที่ 15 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 🗞สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ปีที่ 15 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 —————————————– ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/

Read more

จดหมายข่าว ปีที่ 15 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

🚩จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 📰ปีที่ 15 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 🗞สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ปีที่ 15 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 —————————————– ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/

Read more

ปีที่ 15 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2565

จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 15 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 —————————————– สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ปีที่ 15 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/

Read more

ปีที่ 15 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2565

🚩จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ✨ ปีที่ 15 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2565 📰สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ปีที่ 15 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2565 —————————————– 📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/

Read more

ปีที่ 15 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

🚩จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ✨ ปีที่ 15 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 📰สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ปีที่ 15 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 —————————————– 📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/

Read more