ขอประชาสัมพันธ์แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2566

📢ขอประชาสัมพันธ์‼️ 📚สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2566 💌โดยสามารถ Scan QR code หรือสืบค้นเข้าชมหนังสือใหม่ได้ที่: http://lib.kru.ac.th —————————————– 📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/ Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/

Read more

ร่วมตอบ “แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต” (ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2564-2565)

ขอความอนุเคราะห์ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2564-2565 ร่วมตอบ “แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต” โดยสามารถตอบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 พฤษภาคม 2566 –> เข้าสู่ระบบ : http://its.kru.ac.th/employ/ –> คู่มือการใช้งานระบบ : https://bit.ly/36GvODg –> ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา http://its.kru.ac.th/employ/search.php

Read more

เชิญชวนติดตามข่าวสารการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี “ก้าวไปด้วยกัน ไมตรี กีฬา มิตรภาพ ยั่งยืน”

📢ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน‼️ 📣ติดตามข่าวสารการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี “ก้าวไปด้วยกัน ไมตรี กีฬา มิตรภาพ ยั่งยืน” ⚽️🏀🏈⚾️🥎🎾🏐🏉🥏🏓🏸 ⛹️‍♀️จังหวัดกาญจนบุรีเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ปี 2566 🌐http://kanchanaburigames.com/intro/ ✅กีฬา​แห่งชาติ​ ครั้ง​48​ “กาญจ​นบุรีเกมส์” 🗓วันที่​ 14​ -​ 29​

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ชิงเงินรางวัล โดยสามารถสแกน QR Code อ่านเกณฑ์การตัดสินและดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่ 3 – 31 มกราคม 2566 —————————————– ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/ Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดคำขวัญภายใต้หัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม”

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดคำขวัญภายใต้หัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” โดยสามารถสแกน QR Code อ่านเกณฑ์การตัดสินและดาวน์โหลดใบสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ – 25 มกราคม 2566 —————————————– ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/ Facebook สำนักวิทยบริการฯ:

Read more

ขอประชาสัมพันธ์แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

📢ขอประชาสัมพันธ์‼️ 📚สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี 💌โดยสามารถ Scan QR code หรือสืบค้นเข้าชมหนังสือใหม่ได้ที่: http://lib.kru.ac.th —————————————– 📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/ Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/ Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/ Line:

Read more

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมคัดเลือกรายการหนังสือ ประจำปี 2566

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมคัดเลือกรายการหนังสือ ประจำปี 2566 โดยสามารถ Scan QR code เพื่อดูรายการหนังสือ หรือคัดเลือกหนังสือจากภายนอก (โดยแจ้งชื่อหนังสือที่ต้องการ) ตลอดปีงบประมาณ 2566 แจ้งรายการหนังสือที่ต้องการได้ที่ :

Read more

ขอประชาสัมพันธ์แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ขอประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยสามารถ Scan QR code หรือสืบค้นเข้าชมหนังสือใหม่ได้ที่: http://lib.kru.ac.th —————————————– ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/ Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/

Read more

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี —————————————– ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/ Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/ Facebook

Read more

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้ วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี —————————————–

Read more