๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี —————————————– ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/ Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/ Facebook

Read more

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้ วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี —————————————–

Read more

คัดเลือกรายการหนังสือ ebook ประจำปี 2566

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมคัดเลือกรายการหนังสือ ebook ประจำปี 2566 โดยสามารถ Scan QR code เพื่อดูรายการหนังสือ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 9 ธันวาคม 2565 แจ้งรายการหนังสือที่ต้องการได้ที่

Read more

ขอประชาสัมพันธ์แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2565

📢ขอประชาสัมพันธ์‼️ 📚สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2565 💌โดยสามารถ Scan QR code หรือสืบค้นเข้าชมหนังสือใหม่ได้ที่: http://lib.kru.ac.th —————————————– 📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/ Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/ Facebook

Read more

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทง ส่งเสริมการทำกระทงรักษ์โลก

📣ขออนุญาตประชาสัมพันธ์‼️ 🚩สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทง ส่งเสริมการทำกระทงรักษ์โลก 💐🌷🌹🌺 🟠ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 🤩เวลา 09.00-16.00 น. 🫶ณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) ❌ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้เรียบร้อย❌ —————————————– 📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/

Read more

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปิดทำการ 1 วัน

📣ขออนุญาตแจ้งให้ทราบ‼️ ❌สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปิดทำการ 1 วัน❌ ✨ในวันที่ 24 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช ✅เปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 🙇‍♀️ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ —————————————– 📰ติดตามข่าวสาร:

Read more