ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจริญญา เสนาบุตร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจริญญา เสนาบุตร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 5/2566 ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อมร เจือตี๋ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อมร เจือตี๋ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2566 ณ วันที่ 22

Read more

ร่วมตอบ “แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต” (ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2564-2565)

ขอความอนุเคราะห์ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2564-2565 ร่วมตอบ “แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต” โดยสามารถตอบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 พฤษภาคม 2566 –> เข้าสู่ระบบ : http://its.kru.ac.th/employ/ –> คู่มือการใช้งานระบบ : https://bit.ly/36GvODg –> ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา http://its.kru.ac.th/employ/search.php

Read more

เชิญชวนติดตามข่าวสารการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี “ก้าวไปด้วยกัน ไมตรี กีฬา มิตรภาพ ยั่งยืน”

📢ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน‼️ 📣ติดตามข่าวสารการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี “ก้าวไปด้วยกัน ไมตรี กีฬา มิตรภาพ ยั่งยืน” ⚽️🏀🏈⚾️🥎🎾🏐🏉🥏🏓🏸 ⛹️‍♀️จังหวัดกาญจนบุรีเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ปี 2566 🌐http://kanchanaburigames.com/intro/ ✅กีฬา​แห่งชาติ​ ครั้ง​48​ “กาญจ​นบุรีเกมส์” 🗓วันที่​ 14​ -​ 29​

Read more

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมคัดเลือกรายการหนังสือ ประจำปี 2566

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมคัดเลือกรายการหนังสือ ประจำปี 2566 โดยสามารถ Scan QR code เพื่อดูรายการหนังสือ หรือคัดเลือกหนังสือจากภายนอก (โดยแจ้งชื่อหนังสือที่ต้องการ) ตลอดปีงบประมาณ 2566 แจ้งรายการหนังสือที่ต้องการได้ที่ :

Read more