เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้งาน Applocation

🚩สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการใช้งาน Applocation”
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ กำมณี และอาจารย์พิศาล คงเอียด
ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 7 ชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
📌สามารถ Scan QR code หรือลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่:
—————————————–
📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)
#KRUASEAN
#ARITKRU
#KRU
#มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น