อบรมเชิงปฎิบัติการภาษาพม่า “มิงกะลาบา เรียนพม่า ยังไงก็ได้ใช้”

เมื่อระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมภาษาพม่า “มิงกะลาบา เรียนพม่า ยังไงก็ได้ใช้” ภายใต้โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กิจกรรม มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิทยากรโดย อาจารย์ปัญญา สิริปุญโญ และนางสาวนภัสสร จิตรพันธ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โดยโครงการอบรมดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาพม่า “มิงกะลาบา เรียนพม่า ยังไงก็ได้ใช้”
✨สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/…/1oHpmg5B5DoTV1fnYeC5K8yGRMwi…
—————————————–
📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)
#KRUASEAN
#ARITKRU
#KRU
#มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น