ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศหรือนานาชาติ กิจกรรม “ทวาย มะริด ตะนาวศรี มรดกร่วมวัฒนธรรมพรมแดนตะวันตก”

🚩เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศหรือนานาชาติ
กิจกรรม “ทวาย มะริด ตะนาวศรี มรดกร่วมวัฒนธรรมพรมแดนตะวันตก”
✅วิทยากรโดย
อาจารย์สิทธิพร เนตรนิยม
คุณประภาพร ปรียาภัสวรสกุล
คุณสาธิต ยอดดำเนิน
ครูสมเดช จันทาวุฒิ
คุณสมมารถ คำถนอม
คุณศศิน ดิศวนนท์
คุณภาณุวัฒน์ ศีลแดนจันทร์ มณีเวชช
คุณเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์
คุณเดชา เสรีวัฒน์
คุณเทอดศักดิ์ กิตติวรากูร
อาจารย์ ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล
คุณนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
ณ โรงแรมกนกกาญจน์ จังหวัดกาญจนบุรี
โดยโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดชาย ดวงภมร
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเข้าร่วมรับฟัง โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศหรือนานาชาติ
กิจกรรม “ทวาย มะริด ตะนาวศรี มรดกร่วมวัฒนธรรมพรมแดนตะวันตก” โดยเป็นการเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจากภาคีเครือข่ายศูนยอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มาร่วมกันเสวนาแลกเปลี่ยนรู้ ในเรื่องของทวาย มะริด และตะนาวศรี เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์และเกิดองค์ความรู้ใหม่
✨สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/…/17UtCpNb2lVY2W4qCqXoWhJ
📸ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี
—————————————–
📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)
#KRUASEAN
#ARITKRU
#KRU
#มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

Loading