ปีที่ 15 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

🚩จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ✨
ปีที่ 15 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2565
📰สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ปีที่ 15 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2565
—————————————–
📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)