การประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

🚩วันที่ 2 ธันวาคม 2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์

🌟โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุม
1. ชี้แจงนโยบาย แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และงบประมาณของมหาวิทยาลัย 2. แนะนำผู้บริหารระดับต่าง ๆ แนะนำบุคลากรใหม่ และบุคลากรที่ได้ตำแหน่งสูงขึ้น
3. แจ้งระเบียบ ข้อบังคับ และเกณฑ์มาตรฐานที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และสวัสดิการต่าง ๆ ที่บุคลากรได้รับ

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่:
https://drive.google.com/drive/folders/1aCssIU8z3R4ljBIBWlr6_vdHxgPRP2Bl
ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี
—————————————–
ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)