การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานสถาบันและผู้อำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🚩วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานสถาบันและผู้อำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โดยคณะกรรมการติดตามฯ ดังนี้
1. ดร.บรรจบพร อินดี
2. อาจารย์นิรุตต์ จรเจริญ
3. นายบัณฑิต ปานโศก
📸สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/…/1-AfihghaoLBgQwFe…
📜ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี
—————————————–
📲ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)