ประกาศผล กิจกรรมประกวดการแข่งขันออกแบบแผนที่เดินทางศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

📣ประกาศผล❗️ ❗️
🚩กิจกรรมประกวดการแข่งขันออกแบบแผนที่เดินทางศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (Guide Map Design for An Asean Study Center Contest) ในรูปแบบ Infographic 🗺🏫
🥳โดยผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
1️⃣ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 🤩 ทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท
📍นายสามารถ รักก้อน
2️⃣ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 🤩ทุนการศึกษา จำนวน 800 บาท
📍นางสาวกัญญารัตน์ สุขอินทร์
*หมายเหตุ* ผู้ได้รับรางวัล สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 (ภายในเวลาราชการ)
—————————————–
📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)