โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับศักยภาพการพัฒนาสนับสนุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

🚩เมื่อระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับศักยภาพการพัฒนาสนับสนุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน โครงการพัฒนาศัยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

✨โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ความรู้และได้ประสบการณ์ในการบริการจัดการห้องสมุดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม, เพื่อให้บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว และเพื่อศึกษาระบบการทำงาน การบริหารงาน และเทคนิคการทำงานของหน่วยงานอื่น ๆ

📸สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่:
https://drive.google.com/drive/folders/1l2IpJQozJHObM877BqsDz9zqbQa1CAvj

https://drive.google.com/drive/folders/1KCwm-3dUIrvlBef62C_yP2tHgd2UAc3s
📜ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี
—————————————–
📲ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)