ปีที่ 15 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2565

จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่ 15 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2565

—————————————–

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ปีที่ 15 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)