โครงการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 43

🚩เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี สร้างความสามัคคี สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก ให้สามารถทำงาร่วมกันในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งมีสุขภาพพลานามัยจากการออกกำลังกาย และเสริมสร้างสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาได้

📸สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1uE_ic_9hb2Kzh_02F69DjR7ffY71Ndf1
📜ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี
—————————————–
📲ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)