ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดคำขวัญภายใต้หัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม”

📢ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบ‼
🚩สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดคำขวัญภายใต้หัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” 🌳🌿🍃
✅โดยสามารถสแกน QR Code อ่านเกณฑ์การตัดสินและดาวน์โหลดใบสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ – 25 มกราคม 2566
—————————————–
📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)