ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำสื่อประกอบรายวิชาออนไลน์ เพื่อส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุง พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้กับบุคลากรสร้างสื่อประกอบรายวิชาออนไลน์

🚩เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำสื่อประกอบรายวิชาออนไลน์ เพื่อส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุง พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้กับบุคลากรสร้างสื่อประกอบรายวิชาออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
📸สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/…/1WfL8kU112…
📜ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี
—————————————–
📲ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)