อบรมการใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัล 4.0 และสร้างสื่อการเรียนการสอน

🚩เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัล 4.0 และสร้างสื่อการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 7 ชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

📸สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/11ocWuH1AvUJxtEKr9Y-Ne30KTxyG8Mjo
📜ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี
—————————————–
📲ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)