โครงการ 5ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🚩วันที่ 27 มกราคม 2566
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินโครงการ 5ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสละหนึ่งครั้ง ปีละ 4 ครั้ง แบ่งกลุ่มรับผิดชอบตามงานและชั้นของตนเอง ภายในสำนักวิทยริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักวิทยริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เป็นอย่างดี

📸สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1wVW_7aBc8NBBFVA1TdFE0H2bSMJ4AHh5
📜ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี
—————————————–
📲ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)