ขอประชาสัมพันธ์แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2566

📢ขอประชาสัมพันธ์‼️
📚สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2566
💌โดยสามารถ Scan QR code หรือสืบค้นเข้าชมหนังสือใหม่ได้ที่:
http://lib.kru.ac.th
—————————————–
📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)
#KRUASEAN
#ARITKRU
#KRU
#มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น