โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

🚩วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โดยวัตถุประสงค์โครงการดังกล่าว เพื่อหาแนวทางการจัดการงานห้องสมุดโรงเรียนภายใต้โครงการบริการวิชาการตามคำร้องขอของชุมชน (ห้องสมุดมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์) และติดตามผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

📸สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่:
https://drive.google.com/drive/folders/1jO9D3RyVCZxCS8JtsGaJDTi_7Rg8dneR
📜ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี
—————————————–
📲ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)