โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการสู่ความเป็นเลิศ

🚩วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการสู่ความเป็นเลิศ
วิทยากรโดย อาจารย์ชลธร บุญศรี
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โดยโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากเครือข่ายความร่วมมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตกเข้าร่วมการอบรม วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และได้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการห้องสมุด เพื่อปรับ Mindset สร้างทัศนคติเชิงบวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ และเกิดทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี

📸สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่:
https://drive.google.com/drive/folders/1BBQ110bhWArQIzKOpnk-AZMuQQx0TPVt?usp=share_link
📜ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี
—————————————–
📲ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ