โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

🚩วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
วิทยากรโดย:
1. นายวิทยา สมจริยา
2. นายไตรรงค์ ไกรเทพ
3. นายขัตติยะ ผลขวัญ
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีในกรณีเกิดอัคคีภัย เพื่อสร้างจิตสำนึกและความระมัดระวัง ในการดำเนินชีวิตให้ปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย

📸สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่:
https://drive.google.com/drive/folders/1hz11e1qY9Hdqb6gC4wqqCLlMLMBnJWf1
📜ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี
—————————————–
📲ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)