โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ประจำเดือนมีนาคม)

🚩เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 (ประจำเดือนมีนาคม)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ไม่จำกัดประเภท และเวลาออกกำลังกาย) ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 (ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี) และการออกกำลังกายร่วมกันทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน เวลา 15.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลโรค และเล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย

📸สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1vdwYj4DK69yzqmCJeqWbBzxgDxOl05fD?usp=share_link
📜ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี
—————————————–
📲ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)