โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นผ่านช่องทางออนไลน์

🚩เมื่อระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นผ่านช่องทางออนไลน์
วิทยากรโดย: นายจิระ ชนรักสุข และนายอมร เจือตี๋
ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โดยวัตถุประสงค์โครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีของบุคลากร เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรปรับปรุง พัฒนา กระบวนการเรียนการสอน โดยการใช้เทคโนโลยี
เพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้กับบุคลากรในการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและ
การดำเนินงาน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานการสร้างรายวิชาและหลักสูตรระยะสั้นผ่านช่องทางออนไลน์

📸สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่:
https://drive.google.com/drive/folders/1yNVhctDssgunu_uOUKOkU0rA4fOlQMvZ?usp=sharing
📜ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี
—————————————–
📲ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)