ข่าวกิจกรรม

การประชุมเปิดการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2567

🚩เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยสำนักงานตรวจสอบภายใน เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 📜ภาพ/ข่าว:

Read More
ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

🚩วันที่ 4 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 📸สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1AuNjiEIA0Wv-7z7k71mFrwxf2DoCZ6Gm?usp=share_link

Read More
ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

🚩วันที่ 29 มีนาคม 2567 คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดและเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยากรโดย: ดร.เอกบุตร อยู่สุข และอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ เถื่อนใย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์สไลด์โชว์

นางอมรา เกรอด ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

🌟สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ 🎉นางอมรา เกรอด หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 🎈เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น

Read More
ข่าวกิจกรรม

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

🚩วันที่ 21 มีนาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไม่จำกัดประเภทและเวลาการออกกำลังกาย) และการออกกำลังกายร่วมกัน เวลา 15.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read More
ข่าวกิจกรรม

วิพากษ์ (ร่าง) แผนการจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่ 20 มีนาคม 2567 ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการวิพากษ์ (ร่าง) แผนการจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยในการประชุมได้จัดให้มีอภิปรายวิพากษ์

Read More
ข่าวกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

🚩วันที่ 15 มีนาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างสำนักวิทยบริการฯ กับโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 📸สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่

Read More
จดหมายข่าว

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ———————– ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/

Read More
ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (คณะกรรมการดำเนินงาน) ครั้งที่ 2/2567

🚩เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (คณะกรรมการดำเนินงาน) ครั้งที่ 2/2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 📸สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่

Read More
แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่

ชื่อหนังสือ : จักรวาลของมนุษย์ : ตำนาน ประวัติศาสตร์  อารยธรรมและดวงดาว       

ชื่อหนังสือ : จักรวาลของมนุษย์ : ตำนาน ประวัติศาสตร์  อารยธรรมและดวงดาว  ชื่อผู้แต่ง:      มาร์แชนต์, โจ สำนักพิมพ์:   ยิปซี กรุ๊ป ปีที่พิมพ์ : 2566 เลขเรียกหนังสือ: 523.1 ม459จ สถานะ

Read More