ติดต่อสอบถาม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
    ติดตามข่าวสาร : https://arit.kru.ac.th/
    Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
    Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
    Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)