โครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

🚩เมื่อระหว่างวันที่

อ่านต่อ...

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพร

อ่านต่อ...

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

✨️วันที่ 2 เมษายน 25

อ่านต่อ...