สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย ครั้งที่ 7

ผู้บริหาร ข้าราชการ

อ่านต่อ...

สำนักวิทยบริการฯ ออกให้บริการวิชาการโครงการห้องสมุดมีชีวิตด้านการพัฒนาห้องสมุด ณ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักวิทยบริการฯ ดำเ

อ่านต่อ...

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมจัดกิกรรมส่งเสริมการอ่านพร้อมรถ ICT ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

สำนักวิทยบริการออกให

อ่านต่อ...

สำนักวิทยบริการฯ ออกให้บริการวิชาการโครงการห้องสมุดมีชีวิตด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักวิทยบริการฯ ออก

อ่านต่อ...

สำนักวิทยบริการฯ ออกให้บริการโครงการห้องสมุดมีชีวิตด้านการพัฒนาห้องสมุด ณ โรงเรียนวัดสาลวนาราม อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ออกให้บริการโครงการห

อ่านต่อ...

ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพร้อมรถ ICT ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสร

อ่านต่อ...