ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง VDO สำหรับคอร์สออนไลน์ การผลิตสื่อประกอบรายวิชาออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่”

📣ขออนุญาตประชาสัมพัน

อ่านต่อ...

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย Smart phone”

ขออนุญาตประชาสัมพันธ

อ่านต่อ...

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การสร้างสรรค์วิดีโอการสอนด้วย Application”

📣ขออนุญาตประชาสัมพัน

อ่านต่อ...

วันที่ ๔ กรกฎาคม 2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

✨วันที่ ๔ กรกฎาคม 25

อ่านต่อ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารด้วย Google Data Studio”

📣ขออนุญาตประชาสัมพัน

อ่านต่อ...

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม “การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารด้วย Google Data Studio”

📣ขออนุญาตประชาสัมพัน

อ่านต่อ...