โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันอังคารและวันศุกร์

วันนี้ (8 มกราคม พ.ศ.2564) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันอังคารและวันศุกร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ