NATIONAL GEOGRAPHIC  ฉบับที่ 235 กุมภาพันธ์ 2564

NATIONAL GEOGRAPHIC  ฉบับที่ 235 กุมภาพันธ์ 2564

ตัวอย่างบทความที่น่าสนใจ

  • ถอดรหัส สายฟ้าภูเขาไฟ การปะทุของภูเขาไฟก่อให้เกิดสายฟ้าละลานตาได้อย่างไร เรื่อง ไอรีน เบอร์แมน-เวเพอริส และเจสัน ทรีต ภาพถ่าย ฟรานซินโก เนโกรนี หน้า 20
  • ความลี้ลับของไวรัส ไวรัสคร่าชีวิตผู้คนไปนับไม่ถ้วนแต่ชีวิตแบบที่เรารู้จักอาจเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าปราศจากพวกมัน

เรื่อง เดวิด ควาเมน ภาพถ่าย เครก คัตเลอร์  หน้า 30

สถานที่บริการ : ศูนย์อาเซียนศึกษา ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ