ตัวตนบุคคล และความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย

 

ชื่อเรื่อง : ตัวตนบุคคล และความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย

ชื่อผู้แต่ง : ธีระ ธีรเวคิน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์

ปีที่พิมพ์ : 2562

เลขเรียกหนังสือ : 126 ธ661ต

สถานะ : หนังสือทั่วไปชั้น 2

สาระสังเขป

ในวัฒนธรรมที่ชินกับการให้คนทำงานหนักมากๆ โดยที่ไม่ได้นำองค์ประกอบสำคัญๆ ในด้านอื่นของชีวิตมา พิจารณาด้วยนั้น ตัวตนของบุคคลในลักษณะนี้อาจกลายเป็นตัวตน ประเภทที่มองว่า ตัวฉันต้องพร้อมที่จะไปทำงานให้เขาใช้ให้คุ้มและ คุณภาพชีวิตก็ไม่ได้สำคัญมากนัก  ตัวตนที่เชื่อมโยง กับสภาบันการศึกษาที่เคยได้เรียนมา ผู้ที่มักต้องการการใช้อำนาจมากๆ หรือต้องการที่จะ ควบคุมอะไรต่างๆ อย่างเบ็ดเสร็จหรือเกือบเบ็ดเสร็จนั้น ส่วนหนึ่งนั้นมีความเชื่อมโยงกับการขาดความเคารพตนเอง หรือความนิยมในตนเองอันมาจากประสบการณ์บางอย่างในอดีต