เสวนา “ถอดบทเรียนจากวิกฤติ COVID-19 ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”

🚩เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
ดร.ณรงค์ พันธุ์คง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง “ถอดบทเรียนจากวิกฤติ COVID-19 ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสรุปปัญหาและอุปสรรคทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโทรคมนาคม ณ ห้องประชุมอาเซียนศึกษา ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ภาพ /ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี
—————————————–
📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)