โครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลฯ

🚩ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูง เฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย (ICDL) สำหรับอาจารย์และบุคลากร กลุ่มภาคกลาง ให้กับผู้บริหารและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
📌สามารถชมรูปเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/…/1DGF-EFzklynCix3XlAGCa_z36…
—————————————–
📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)