โครงการ “การสร้างสื่อ VIDEO การเรียนการสอน”

📣ขออนุญาตประชาสัมพันธ์‼️‼
🚩สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “การสร้างสื่อ VIDEO การเรียนการสอน” วิทยากรโดย ดร.บุษบา สังข์วรรณะ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (MS 205) ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 💻🖥🎥🎞
📌สามารถ Scan QR code หรือลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่:
—————————————–
📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)