การประชุมวิพากษ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ครั้งที่ 2

🚩วันที่ 1 มิถุนายน 2565
ดร. ณรงค์ พันธุ์คง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริการและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมวิพากษ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี
—————————————–
📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)