ขั้นตอนการขอรับบริการ โปรแกรม ZOOM และคู่มือการดึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

🚩สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการติดต่อขอใช้บริการโปรแกรม ZOOM
✏️ระบบขออนุญาตใช้โปรแกรม ZOOM (https://bit.ly/3wNS2kf)
✏️Download คู่มือการดึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยตนเอง (https://bit.ly/3N7zvoK)
✏️ แบบประเมินความพึงพอใจ (https://bit.ly/3NBH4Uv)
(two hearts) หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 206 (หลวงภพ)
—————————————–
📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)