ขั้นตอนการขอคำแนะนำ Google Scholar และคู่มือการใช้งาน Google Scholar

📢ขอประชาสัมพันธ์‼️
🚩สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นตอนการขอคำแนะนำ Google Scholar และคู่มือการใช้งาน Google Scholar
✏️ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีบัญชี Google Scholar (https://bit.ly/3DosxGR)
✏️ตรวจสอบรายชื่อนักวิจัยผู้มีและไม่มีบัญชี Google Scholar (https://bit.ly/3GULzWA)
✏️ วิธีสมัครใช้งาน Google Scholar (https://bit.ly/3F8Ueoa)
✏️หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 206 (อ้อม)
—————————————–
📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)