โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนศตวรรษที่ 21”

📣ขออนุญาตประชาสัมพันธ์‼️

🚩สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนศตวรรษที่ 21” วิทยากรโดย อาจารย์จิระ ชนรักสุข ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 💻

📌สามารถ Scan QR code หรือลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่:
https://courseonline.kru.ac.th/index.php
—————————————–
📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)