การประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดอันดับ Webometrics ครั้้งที่ 1/2565

🚩เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดอันดับ Webometrics ครั้้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โดยการประชุมดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือขับเคลื่อนการจัดอันดับ Webometrics ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้อยู่อันดับ 1-10 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและอยู่อันดับ 1 – 50 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยภายในประเทศ

📌สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1sJMoS0Y5hJ9DXYPgvPurmae4mBSXwpYk?usp=sharing

ภาพ/ข่าว : สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี
—————————————–
📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)