โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนศตวรรษที่ 21

🚩ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดย นายจิระ ชนรักสุข นักเทคโนโลยีการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และนายฐิติภัทร สกุลจิตรานนท์ Data Analytics Programmer ของบริษัท โปรสโคป จำกัด ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 7 ชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ แจ้งจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเข้าร่วมโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนในศตวรรษที่ 21

📌สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1zVsZN5bMao8Qdj4rDjYSmb64uMPtFnfG?usp=sharing
ภาพ/ข่าว : สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี
—————————————–
📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)