ศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🚩เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ดร.ณรงค์ พันธุ์คง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว และเพื่อศึกษาระบบการทำงานการบริหารงานและเทคนิคการทำงานของหน่วยงานอื่น ๆ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

📌สามารถชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ia9v6Hf1LkSmRxByLpzvVyA9-V6Hxat7

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ มรภ.เพชรบุรี และสำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี
ข่าว : สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี

—————————————–
📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)