ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม “การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารด้วย Google Data Studio”

📣ขออนุญาตประชาสัมพันธ์‼️

🚩สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม “การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารด้วย Google Data Studio” วิทยากรโดย ดร.บุษบา สังข์วรรณะ และนางสาวนิษฐา ไตรเดชา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 💻
📌สามารถ Scan QR code หรือลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่:
https://courseonline.kru.ac.th/index.php
—————————————–
📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)