โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารด้วย Google Data Studio”

📣ขออนุญาตประชาสัมพันธ์‼️

🚩สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารด้วย Google Data Studio” วิทยากรโดย ผศ.สุทัศน์ กำมณี และนายนพรัตน์ ประดิษฐ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 💻

📌สามารถ Scan QR code หรือลงทะเบียนเข้าร่วม (มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFsMXYuU8EglQ0F6MHWbcnwkY3fi4ZlIBuqVYEinNOiLYrSw/viewform
—————————————–
📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)