อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานด้วย Google Data studio”

🚩วันที่ 28 มิถุนายน 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานด้วย Google Data studio” วิทยากรโดย ดร.บุษบา สังข์วรรณะ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ และนางสาวนิษฐา ไตรเดชา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

📌สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/131SS1UgVHRYuwCCCgTHmt0P9RxXlJx4-
ภาพ/ข่าว : สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี
—————————————–
📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)