การใช้งานเครือข่าย VPN (Virtual Private Network : VPN)

VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network หมายถึง เครือข่ายที่มีการติดต่อเชื่อมโยงโดยอาศัยเส้นทางจากเครือข่ายสาธารณะในการเชื่อมต่อกัน แต่เครือข่ายชนิดนี้จะเชื่อมต่อกันได้ภายในองค์กรเดียวกันเท่านั้น การส่งข้อมูลที่เป็นเครือข่ายส่วนตัว (Private Network) จะมีการเข้ารหัสแพ็กเก็ตก่อนการส่ง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูล และส่งข้อมูลไปตามเส้นทางที่สร้างขึ้นเสมือนกับอุโมงค์ที่อยู่ภายในเครือ ข่ายสาธารณะ (Public Network) นั่นก็คือเครือข่าย อินเทอร์เน็ต นั่นเอง เครือข่ายส่วนตัวเสมือนสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายจากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีก เครือข่ายหนึ่งได้ VPN จะช่วยให้คุณสามารถส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการส่งข้อมูลในแต่ละครั้ง


ขั้นตอนการดาวโหลดโปรแกรม FortiClient  VPN 

 • จากนั้นให้เลือกระบบปฎิบัติการที่ต้องการจะติดตั้ง ในที่นี้ขอเลือก FortiClient 5.6 for Windows

 • เมือคลิกที่ปุ่ม Download เครื่องจะทำการดาวน์โหลดโปรแกรมดังปรากฏด้านล่างของจอภาพ ให้คลิกเพื่อติดตั้งโปรแกรมต่อไป


ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม FortiClient  VPN  สำหรับ Windows 7  ขึ้นไป

 • เมื่อโหลดเสร็จแล้ว คลิกที่ไฟล์ FortiClientOnlineInstaller เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมดังนี้

 • Double click  ที่ Icon สำหรับติดตั้งโปรแกรม FortiClient

 • รอ…สักพัก

 • ติดตั้งเสร็จกดปุ่ม Finish

 • เลือก Remote Access —> Configura VPN

 • กำหนดค่าต่างๆ ให้กับ KRU-VPN ดังนี้
  • Connection Name : (ชื่อสำหรับเชื่อมต่อ เช่น VPN-KRU)
  • Description : (ไม่ต้องใส่ค่าใดๆ )
  • Remote Gateway : (ใส่หมายเลข IP คือ 202.28.222.2)
  • Port : (ใส่ค่า 10443)
  • Authentication : (เลือก Prompt on login)
 • กดปุ่ม Apply