ฐานข้อมูลออนไลน์

 Search ThaiLIS Discovery Service(ฐานข้อมูลออนไลน์): 

 
Keyword Title Author

ข่าวประชาสัมพันธ์

  

ขอประชาสัมพันธ์แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2566

📢ขอประชาสัมพันธ์‼️ 📚สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2566 💌โดยสามารถ Scan QR code หรือสืบค้นเข้าชมหนังสือใหม่ได้ที่: http://lib.kru.ac.th —————————————– 📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/ Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/

1 2 5

ข่าวกิจกรรม

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นผ่านช่องทางออนไลน์

🚩เมื่อระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ วิทยากรโดย: นายจิระ ชนรักสุข และนายอมร เจือตี๋ ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 1

1 2 8

Newsletter : จดหมายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ