Author: admin

จดหมายข่าว

ปีที่ 15 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

🚩จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ✨ ปีที่ 15 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 📰สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ปีที่ 15 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 —————————————– 📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/

Read More
แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่

Metaverse อนาคต โอกาสและความเสี่ยง

ผู้แต่ง : ทักษพร พีรพัฒนโภคิน สำนักพิมพ์ : บ้านพระอาทิตย์ ปีพิมพ์ : 2565 พิมพ์ครั้งที่: 2   Web 3.0 และความเร็วในระดับ 5G หรือ 6G ในอนาคต จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายโลกเข้าสู่ยุค Digital Twin อันเป็นที่มาเบื้องต้นของการก่อเกิด

Read More
แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่

ท่านพี่อย่าเย็นชากับข้านักเลย เล่ม 1-3

ผู้แต่ง : ฉางโกวลั่วเยวี่ย สำนักพิมพ์ : ปริ๊นเซส ปีพิมพ์ : 2564 พิมพ์ครั้งที่: 1   ระหว่างทำวิทยานิพนธ์ก่อนจบการศึกษา จู่ ๆ “เสวี่ยเจียเยว่” ก็เข้ามาอยู่ในนิยายของเพื่อนร่วมห้อง แน่นอนว่าเธอรู้จักตัวละครชายอย่าง “เสวี่ยหยวนจิ้ง” เป็นอย่างดี เพราะเขาเป็นพระเอกในเรื่อง คนผู้นี้รูปงาม ทั้งยังเก่งกาจ แต่ถ้าจำไม่ผิด

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศหรือนานาชาติ กิจกรรม “ทวาย มะริด ตะนาวศรี มรดกร่วมวัฒนธรรมพรมแดนตะวันตก”

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศหรือนานาชาติ กิจกรรม “ทวาย มะริด ตะนาวศรี มรดกร่วมวัฒนธรรมพรมแดนตะวันตก” วิทยากรโดย อาจารย์สิทธิพร เนตรนิยม คุณประภาพร ปรียาภัสวรสกุล คุณสาธิต

Loading

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศหรือนานาชาติ กิจกรรม “ทวาย มะริด ตะนาวศรี มรดกร่วมวัฒนธรรมพรมแดนตะวันตก”

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศหรือนานาชาติ กิจกรรม “ทวาย มะริด ตะนาวศรี มรดกร่วมวัฒนธรรมพรมแดนตะวันตก” วิทยากรโดย 1. อาจารย์สิทธิพร เนตรนิยม 2. คุณประภาพร

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฎิบัติการภาษาพม่า “มิงกะลาบา เรียนพม่า ยังไงก็ได้ใช้”

เมื่อระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมภาษาพม่า “มิงกะลาบา เรียนพม่า ยังไงก็ได้ใช้” ภายใต้โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กิจกรรม มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิทยากรโดย อาจารย์ปัญญา สิริปุญโญ และนางสาวนภัสสร จิตรพันธ์ ณ ห้องประชุม

Read More
ข่าวกิจกรรม

ร่วมกิจกรรม EDUtech CIO Summit 2022 ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park

เมื่อระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ดร.ณรงค์ พันธุ์คง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมงาน EDUtech CIO Summit 2022 ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้งาน Applocation

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการใช้งาน Applocation” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ กำมณี และอาจารย์พิศาล คงเอียด ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ

Read More
ข่าวกิจกรรม

ร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/…/1yUvyrqMbrPPo7zKQeQCASMBy0eb… ภาพ/ ข่าว : สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี —————————————– ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/ Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/

Read More